umuvugo w'abagore

wavuzwe na Niyitegeka Gratien

afatanije na Utuje Eric